کد خبر: 439507
تاریخ انتشار: 12:42 - 05 مرداد 1397 - 2018 July 27
خبرگزاری میزان- کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اطلاعیه سوم خود درباره پنجره نخست نقل و انتقالات لیگ هجدهم را منتشر کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری میزان و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال در راستای اجرای مقررات داخلی و بین المللی، اقدام اتخاذ تصمیم و اجرای مقررات می‌کند، در خصوص آخرین وضعیت باشگاه‌های لیگ برتری دارای پرونده‌های حکم محکومیت قطعی در آن کمیته و نحوه ثبت قرارداد بازیکنان جدید باشگاه‌ها در پنجره نخست نقل و انتقالات فصل ۹۸-۹۷، به شرح ذیل اقدام به اعلام گزارش عملکرد کرده است:

الف: باشگاه‌هایی که به جهت عدم صدور حکم محکومیت قطعی در کمیته وضعیت، در خصوص آن‌ها مجوز قطعی ثبت قرارداد‌های بازیکنان جدید صادر شده است:
• فولاد خوزستان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قرارداد‌های جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.
• ذوب آهن اصفهان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قرارداد‌های جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.
• صنعت نفت آبادان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قرارداد‌های جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.
• پیکان
در آغاز این فصل هیچ حکم قطعی و لازم الاجرا در کمیته وضعیت نداشته است، لذا مجوز ثبت قرارداد‌های جدید از سوی کمیته وضعیت، برای آن باشگاه صادر و اعلام شده است.


ب: باشگاه‌هایی که با ارائه قبوض پرداخت به میزان مبالغ محکومیت قطعی آرای صادر شده از سوی کمیته وضعیت یا رضایت نامه، در خصوص آن‌ها مجوز قطعی ثبت قرارداد‌های بازیکنان جدید صادر شده است:
• سپاهان اصفهان
دارای ۲ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه سه فقره قبض پرداخت، جمعاً به میزان مبلغ محکومیت، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.
• تراکتورسازی تبریز
دارای ۷ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه ۷ فقره رضایت نامه از سوی اشخاصی که حکم قطعی به نفع ایشان صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.
• سایپا
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایت نامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.
• نساجی مازندران
دارای ۴ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه ۴ فقره رضایت نامه از سوی اشخاصی که حکم قطعی به نفع ایشان صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.
• استقلال خوزستان
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایت نامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.
• پارس جنوبی جم
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت ارائه رضایت نامه از سوی شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است، مجوز قطعی برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است.


ج: باشگاه‌هایی که در خصوص آن‌ها مجوز موقت جهت ثبت قرارداد‌های بازیکنان جدید صادر شده است:
• گسترش فولاد تبریز
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.
• استقلال
دارای ۸ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه ارائه ۱ فقره قبض پرداخت در وجه شخصی که حکم قطعی به نفع وی صادر شده بوده است و ۲ فقره رضایت نامه و نیز یک فقره چک بانکی به میزان باقی مانده مبلغ محکومیت قطعی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.
• پدیده مشهد
دارای ۶ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.
• نفت مسجد سلیمان
دارای ۶ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره برگ ضمانت، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که ضمانت ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.
• سپیدرود رشت
دارای ۱ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت مراجعه دیرهنگام و خارج از وقت اداری بانک‌ها و عدم امکان واریز نقدی، با ارائه یک فقره چک بانکی، مجوز موقت صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل)، برای ثبت قرارداد‌های جدید بازیکنان این باشگاه، از سوی کمیته وضعیت صادر شده است. در صورتی که چک ارائه شده، منجر به پرداخت یا ارائه رضایت نامه نشود، مجوز قطعی برای بازیکنان جدید این باشگاه صادر نخواهد شد.
ج: وضعیت باشگاه پرسپولیس:
دارای ۳ پرونده منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت بوده است، لکن به جهت محرومیت ناشی از حکم صادر شده از سوی فیفا، اصولاً ثبت قرارداد بازیکنان جدید این باشگاه، در این پنجره نقل و انتقالات نیز ممنوع می‌باشد.


نتیجه گیری:
۱ – کمیته وضعیت، از مدیران محترم باشگاه‌های فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، پیکان و صنعت نفت آبادان که با اقدامات و مدیریت خود، موفق به حل و فصل تمام مسائل حقوقی و اختلافات احتمالی مالی و قراردادی، در داخل باشگاه شده اند، به گونه‌ای که هیچ پرونده‌ی منجر به صدور حکم قطعی از سوی کمیته وضعیت، علیه آن باشگاه‌ها نشده است، کمال تشکر و قدردانی را دارد.
۲ – کمیته وضعیت، از مدیران محترم باشگاه‌های سپاهان اصفهان، تراکتورسازی تبریز، سایپا، نساجی، استقلال خوزستان و پارس جنوبی جم، که با اقدامات به موقع خود، موجب مختومه شدن پرونده‌ها و صدور مجوز قطعی ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود شده اند، قدردانی به عمل می‌آورد.
۳ – کمیته وضعیت، ضمن تشکر از مدیران محترم باشگاه‌های سپیدرود رشت، گسترش فولاد تبریز، استقلال، پدیده، نفت مسجد سلیمان، جهت پیگیری هر چند دیر هنگام پرونده‌های خود، به این باشگاه‌ها متذکر می‌گردد که هرچند علی رغم ارسال اخطار‌ها و مکاتبات فراوان و صدور اطلاعیه ها، اقدام به موقع از سوی این باشگاه‌ها صورت نگرفته، لکن صرفاً از آنجائیکه مباحث مربوط به سلامت رقابت‌های فوتبال و رویارویی با حریفان با تعداد کافی بازیکنان، مد نظر کمیته وضعیت قرار گرفته است، با حفظ حقوق اشخاصی که حکم به نفع ایشان صادر شده از طریق دریافت چک، تعهد نامه و ...، اقدام به صدور مجوز موقت و مشروط صرفاً برای یک مسابقه (اولین مسابقه فصل) نموده و تا زمان عدم پرداخت مبالغ محکومیت یا ارائه رضایت نامه، از تمام اشخاص دارای حکم قطعی از کمیته وضعیت، در مهلت باقی مانده از نقل و انتقالات، محدودیت‌های مقرر برطرف نخواهد شد و بدیهی است با توجه تذکرات و ارسال اخطاریه‌های متعدد، مسئولیت اتخاذ سایر تنبیهات، مندرج در مقررات نیز بر عهده باشگاه مربوطه خواهد بود.
۴ –کمیته وضعیت، تنها بعد از یک سال از آغاز به فعالیت و با توجه به این گزارش، عملکرد باشگاه‌ها در خصوص پرداخت بدهی‌های معوقه خود را بسیار مثبت ارزیابی می‌نماید و امیدوار است با حل و فصل اندک پرونده‌های باقی مانده، برای نخستین مرتبه، باشگاه ها، لیگ برتر را از نظر مالی به صورت بسیار شفاف آغاز نمایند.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
ورزشی-خبر-وکیل آنلاین
ورزشی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه ورزشی
ورزشی-خبر-وکیل آنلاین
ورزشی-داخلی-حقوق و قضا
ورزشی-داخلی-حقوق و قضا
ورزشی-داخلی-حقوق و قضا
ورزشی-زندانیان