خبرگزاری میزان-حضور نماینده آمریکا در سازمان ملل در دانشگاه "هیوستون" با حاشیه‌های زیادی مواجه شد و نیروهای پلیس به زور، حامیان فلسطین را از محل سخنرانی بیرون کردند.

به گزارش گروه چند رسانه‌ای خبرگزاری میزان، سر دادن شعارهای حامیان فلسطینیان حین سخنرانی "نیکی هیلی" در در این دانشگاه، سبب ترس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل شد.

اولین واکنش او به فریاد اعتراضی دانشجویان حامی فلسطین، ترس و وحشت و سپس به زبان آوردن "اوه خدای من" بود.

در ابتدا یک دانشجو، خطاب به هیلی گفت که شما دولت آمریکا به حمایت از نسل کشی در فلسطین ادامه می‌دهید.

سپس دیگر دانشجویان به صورت هماهنگ فریاد می‌زدند: "نیکی هیلی تو خواهی دید که فلسطین آزاد خواهد شد. به نسل کشی (در فلسطین) پایان دهید".

به دنبال شعارهای هماهنگ حامیان فلسطین، نیروهای پلیس مستقر در دانشگاه به زور دانشجویان را از محل سخنرانی بیرون کردند.

حامیان فلسطین در بیرون از محل سخنرانی در دانشگاه هم به تجمع خود ادامه دادند و در حمایت از فلسطین شعار دادند.

پس از توسل نیروهای پلیس به زور و آرام شدن اوضاع، نماینده آمریکا در سازمان ملل سخنرانی خود را ادامه داد.

هیلی پس از آغاز دوباره سخنرانی، تاکید کرد آمریکا بزرگترین حامی مالی سازمان ملل است و به همین دلیل، "پیش بردن منافع آمریکا توسط سازمان ملل" باید لحاظ شود.

 

 

اعتراض شدید حامیان فلسطین به سخنرانی

 

اعتراض دانشجویان دانشگاه هیستون به حضور نیکی هیلی + فیلم

اعتراض دانشجویان دانشگاه هیستون به حضور نیکی هیلی + فیلم

 

تنت