با توجه به اینکه بخش زیادی از بافتهای لاشه تجزیه شده و حدود ۴ الی ۵ ماه از مرگ این پلنگ می‌گذشت، امکان تشخیص جنسیت آن وجود نداشت و نمونه بافت پوست و موی لاشه جهت انجام مطالعات و آزمایشات تکمیلی برداشت شد.

کشف لاشه پلنگ در منطقه حفاظت شده کوسالان کردستان

طی سالیان گذشته آثار و نمایه های مستقیم و غیرمستیقم (رد پا، خراش بر روی درختان، حمله به دامهای اهلی) از حضور پلنگ در منطقه گزارش شده بود اما مشاهده لاشه پلنگ در منطقه حفاظت شده کوسالان، اولین مورد مستند از حضور پلنگ در منطقه بوده است.

انتهای پیام/