خبرگزاری میزان-ابزاری نوین و کار آمد برای باز کردن درب توسط پلیس، این ابزار به صورت هیدرولیکی و با سرعت بالا برای باز کردن درب به کمک پلیس آمده است.

 

 
ابزاری جدید برای باز کردن درب‌ها در زمان اضطراری + فیلم
 
ابزاری جدید برای باز کردن درب‌ها در زمان اضطراری + فیلم