۰۵ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۳۰
کد خبر:۳۵۲۹۲۴
صدیقه سلمان:
صدیقه سلمان، ھنرمند نقاش، با بيان اینکه شرایط دوران دفاع مقدس را تا حدودی درک و سعی می‌کند دین خود را به عنوان یک ھنرمند ادا کند، خاطرنشان کرد: نقاشی کردن درباره دفاع مقدس را دوست داشتم و دارم؛ چراکه احساس می‌کنم نوعی ادای دین است؛ ضمن اینکه معتقدم دفاع مقدس تنها به دوران جنگ ھشت ساله محدود نمی‌شود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، صدیقه سلمان در ھفته دفاع مقدس  درباره پرداختن به موضوع دفاع مقدس در حوزه ھنرھای تجسمی و توجه ھنرمندان به این مقوله اظهار کرد: شخصا عرق خاصی نسبت به دفاع مقدس دارم؛ و از آنجا که به نحوی خانواده‌ام در آن دوران درگير این موضوع شده بودند، مھرماه سال 59 برادرم که خلبان جنگنده بود به دست عراقی‌ھا اسير شد و حدود 10 سال ایشان مفقودالاثر بود و تنھا مدرک اسارت وی پيام کوتاه ایشان در رادیو عراق که صدای اسرای ایران را پخش می کرد در ماه آذر ھمان سال بود. در تمام دوران جنگ و پس از توافقنامه 598 ما درانتظار بودیم و فضای جنگ به طور ملموسی برایم تاثيرگذار بود. گذشته از این موضوع به عنوان یک ایرانی مسلمان نسبت به شرایط کشورم حساس بودم؛ چراکه نسبت به ھموطنانم که در با جان‌فشانی به دفاع از ميھن پرداخته بودند احساس دین می‌کردم.

وی افزود: دفاع مقدس، برای من اول از ھمه یک درس بود، ھر کسی که در آن شرایط به نوعی احساس دین به کشور و انقلاب می کرد در حد توان و بضاعتش پای در راه می گذاشت. به عنوان یک نقاش، من نيز تلاش کردم با پرداختن به موضوعات دفاع مقدس در خلق آثار نقاشی ام و براساس نگاه و اعتقاداتم گامی ھرچند کوچک برای کشورم بردارم.

سلمان همچنین گفت: در دوران جنگ تحمیلی توسط ھنرمندان متعھد کشور آثار ارزشمندی با موضوعيت دفاع مقدس خلق شده، که تاثيرات عميق بر روح جمعی جامعه داشت و پایداری را طی سال‌ھای جنگ در ميان ملت و نيز رزمندگان روزافزون می‌کرد. این تاثير در طول زمان متوقف نشده و بازتاب آن ھمچنان گسترده و پایدار است. چنانکه در حال حاضر ھم در دفاع از حق ملت‌ھا، ظلم ستيزی و آزادی‌خواھی در جھان خصوصا در ميان ملت‌ھای مسلمان و حتی کشورھای تحت ظلم تاثيرگذار است.

سلمان سپس درباره تاثير آثار ھنری با موضوع دفاع مقدس بر روی مخاطبان تصریح کرد: این گونه آثار قطعا در طول زمان تاثيرات خودش را داشته و تاریخ و آیندگان گواه آن نيز خواھند بود. من نيز خوشوقتم بعنوان عضو کوچکی از جامعه ھنری درباره موضوعات انسانی وحق طلبانه آثار نقاشی داشته ام و از اینکه خدا توفيق داده در طول فعاليت حرفه ای ام نسبت به وضعيت جامعه اسلامی و رنج ھای جامعه بشری بی تفاوت نباشم شکرگزارم. در مجموع زماني که تحت تاثير موضوعات انسانی قرار می گيرم، راجع به آن ایده ھای زیادی در ذھنم شکل می گيرد که به خلق اثر منجر می شود و این فعاليت صرفا به دفاع مقدس محدود نمی شود.

این ھنرمند ضمن تبریک ھفته دفاع مقدس گفت: کار کردن در حوزه دفاع مقدس را دوست دارم چون با احساسات و نيز اعتقاداتم توام است و از آنجا که آن دوران درک و لحظه ھای پر خاطره ای را ھم زندگی کرده ام ؛ سعی ام این است که در حد توان و بضاعت حرف هایم در این مسير گام بردارم و کاری در خور ارائه دھم .فکر می کنم از آنجا که ھنرمندان در تجلی زیبایی ھای ھستی دخيل اند و در تعالی و رشد جامعه بشری نقشی یگانه و منحصر به فرد دارند، بسيار آرزومند و اميدوارم که در جھتی شایسته با آثار خود بتوانم بر مخاطبان به طور فراگيرتری اثرگذار باشم .

وی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا از زمان وقوع 8 سال دفاع مقدس تا کنون، آثاری که در حوزه نقاشی ھنرھای تجسمی با این محور ارائه شده، در خور این رویداد بوده است، خاطرنشان کرد: به نظرم بله، قطعا ھمين طور بوده است؛ چراکه ھم ھنرمندان بسيار ارجمند و توانایی در کشورمان داشتيم و داریم و بعد از آن ھم ھنرمندان دلسوز و خوش فکر و خلاق خيلی زیادی به این جمع پيوستند. در عصر حاضر که به مدد پيشرفت ھای چشمگير علمی و فناوری ھا عرصه حضور و نمود در فضاھای مجازی و شبکه‌ھای اجتماعی به طور برابر برای ھمه انسان ھا فراھم آمده، خوشبختانه این امکان برای ھمه اقشار ھست تا توليداتشان را عرضه کنند و این مخاطب ماست که انتخاب می کند ... که آیه قرآن «فبشر عبادی الذین یستمعون القول فيتبعون احسنه» نيز به بيانی زیبا این وسعت انتخاب را یادآوری می‌کند. به گمان من یک ھنرمند در گام نخست باید الگو باشد یعنی عامل به باورھای خود باشد و اگر بتواند آثاری خلق کند که برگرفته از باورھایش باشد می توان مطمئن بود که تاثيرگذار است. آثار ھنری به قدری می توانند تاثيرگذار باشند که روی نگرش مخاطبان و رفتار افراد تاثير عميق و یا مثبت بگذارند.

سلمان سپس درباره اینکه نظرش درباره اینکه دفاع مقدس تنھا به 8 سال جنگ عراق عليه ایران محدود می شود چيست و اینکه آیا نباید نگاه ھای تازه ای به این رویداد داشت، اظھار کرد: این گونه نيست که ظلم ستيزی و تعھد به صلح و آرامش جھان و در راستای ھستی قرارداشتن با پایان ھر ستيز و جنگی به مثابه ماموریتی پایان یافته کنار گذاشته شود و تاثيرات روحی و فکری و جسمی آن به فراموشی سپرده شود. ھمچنانکه با برافکندن ظلمی ظالمان جھان از دست اندازی به حقوق انسانی ملت ھا منصرف شوند . این نبرد حق و باطل در طول تاریخ بوده و تا ھستی ھست ادامه دارد. این ما انسان ھا ھستيم که با انتخاب صلح به مصاف ظلم می رویم. و ھنرمندان نيز با نگاه تيزبين و ظریف خود به خلق زیبایي ھای ھستی می پردازند، و یا با به تصویر کشيدن تاثير و تاثرات رنج، سختی، ظلم، خشونت و شرارت بر جامعه انسانی، سطح آگاھی جوامع را وسعت و تعالی می بخشند. مفھوم «دفاع مقدس» مثل درختی که رشد می کند معنای وسيعی را درخود جای می دھد و ھرچه رشد معنوی و معرفتی ھنرمندان بيشتر باشد متضمن تعالی و والایی جامعه و ارزشمندی وجود و اعتلای فرھنگ در طول زمان خواھد بود.

وی در پایان اعلام کرد: درحال حاضر دو اثر نقاشی در دست دارم که به پایان نرسیده‌اند. یک تابلو با موضوع پایداری است و تابلو دیگر راجع به بمباران است که طرحش مربوط به سال ھای دفاع مقدس می شود و دوست داشتم دوباره آن را با تکنيک و روش دیگری کار کنم و اکنون مشغول تکميل آن ھستم تا ان شاء الله به نتيجه برسد.

 

انتهای پیام/

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

شرایط تغییر اسم در شناسنامه/در چه مواردی می‌توان نام را در شناسنامه...

تغییر نام در شناسنامه شرایط قانونی خاص خود را دارد که متقاضیان با توجه به این شرایط می‌توانند برای تغییر اسم خود در شناسنامه اقدام کنند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار