خبرگزاری میزان-در این موشن گرافیک، شروع جنگ تحمیلی و نقش زنان در هشت سال جنگ تحمیلی را مشاهده می‌کنید.

 

 
 موشن گرافیک / نقش زنان در دفاع مقدس