خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نجات روباهی که زیر آوار مدفون شده را مشاهده می‌کنید.

 

 
نجات روباه گرفتار در آوار