خبرگزاری میزان-در این ویدئو، تنش ترامپ با ورزشکاران آمریکایی و اظهارات توهین آمیز او را مشاهده می‌کنید.

 

 
تنش ترامپ با ورزشکاران آمریکایی