خبرگزاری میزان-نکات حقوقی در خصوص "مطالبه شارژ آپارتمان در شورای حل اختلاف" را از زبان علی‌ناصر کولیوند قاضی دادگستری تهران و کارشناس ارشد حقوق می‌شنوید.
 
 
 
مرجع رسیدگی در خصوص مطالبه شارژ ساختمان