خبرگزاری میزان-در پی آتش سوزی در هیئت زوارالحسین تهران، سید علی مومنی، مداح، پس از این حادثه، نسبت به آن واکنش نشان داد.

 

 
 
آتش سوزی در هیىت زوارالحسین تهران + فیلم