خبرگزاری میزان-حفظ و مرمت آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایتالیا یکی از مهمترین امور فرهنگی این کشور به شمار می‌آید که سالانه بیش از پنجاه میلیون نفر گردشگر از این بنا‌ها تاریخی بازدید می‌کنند.

 

 
 
سیاست های زیبا سازی شهری در ایتالیا + فیلم