خبرگزاری میزان-در این ویدئو، مراسم تحلیف شورای شهر تهران را از زاویه‌ای دیگر مشاهده می کنید.

 

 
 
مراسم تحلیف شورای شهر تهران از زاویه‌ای دیگر + فیلم