خبرگزاری میزان-توصيه رهبر معظم انقلاب به یک تازه‌عروس بچه‌دار شويد! درس بخوانيد؛ من کسی را ميشناسم كه با چهار فرزند تا مقطع دكتری پيش رفته است!

 

 
 
توصيه رهبرانقلاب به یک تازه‌عروس بچه‌دار شويد! درس بخوانيد + فیلم
 
توصيه رهبرانقلاب به یک تازه‌عروس بچه‌دار شويد! درس بخوانيد + فیلم