قضات و کارکنان دستگاه قضایی لرستان با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه دیدار کردند.
ارسال نظرات