۰۲ شهريور ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۹
کد خبر:۳۲۰۰
خبرگزاری میزان: دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه های مردم سالاری، روزان و مدیر مسئول سابق خبرگزاری ایسنا، برگزار شد که هیات منصفه مطبوعات مردم سالاری و روزان را مجرم شناخت اما مدیر مسئول سابق ایسنا را مجرم ندانست.

خبرگزاری میزان: دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه های مردم سالاری، روزان و مدیر مسئول سابق خبرگزاری ایسنا، برگزار شد که هیات منصفه مطبوعات، مردم سالاری و روزان را مجرم شناخت اما مدیر مسئول سابق ایسنا را مجرم ندانست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری میزان، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول رسانه های یاد شده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

پرونده روزنامه روزان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات متهم را در اتهام انتسابی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

پرونده مدیر مسئول سابق خبرگزاری ایسنا نیز با شکایت دادستانی تهران به اتهام انتشار مذاکرات غیر علنی دادگاه تشکیل شده بود که هیات منصفه مطبوعات متهم را مجم ندانست.

مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری نیز با شکایت مدعی العموم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محاکمه شد که در این خصوص نیز هیات منصفه مبطبوعات متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار