۱۵ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۱
کد خبر:۳۰۷۰۵
خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر سال91 را منتشر کرد.

خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر سال91 را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز آمار ایران از چکیده نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر سال91 حاکی از این است تعداد 14هزارو784 کارگاه به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال قبل از آن 2/1درصد کاهش دارد.

همچنین بیشترین تعداد از این کارگاه‌ها در زمینه «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» فعال بوده و کمترین تعداد کارگاه‌ها به «تولید محصولات از توتون و تنباکو و سیگار» فعالیت اختصاص دارد. همچنین از نظر پراکندگی استانی، بیشترین کارگاه‌های صنعتی به ترتیب در استان‌های تهران با 2هزارو441 کارگاه، اصفهان با یک‌هزارو794 کارگاه و خراسان‌رضوی با یک‌هزارو19 کارگاه قرار دارند که در مجموع 36درصد کل کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر کشور در این استان‌ها قرار دارد.

بر اساس این گزارش، تعداد شاغلان این بخش در سال1391، یک‌میلیون و204هزارو699نفر بوده که نسبت به سال1390، 1/3درصد کاهش داشته است. از نظر پراکندگی شاغلان، «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با 190هزارو522نفر، «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 174هزارو731نفر و صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر» با 130هزارو423نفر کارکن رتبه‌های اول تا سوم را در زمینه اشتغال به خود اختصاص داده‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار، از مجموع 2/1میلیون نفر شاغلان کارگاه‌های صنعتی فوق، 382هزارو569نفر را کارگران ساده، 376هزارو119نفر کارگران ماهر، 84هزارو738نفر تکنسین‌ها، 75هزارو367نفر مهندسین و 285هزارو905نفر را شاغلان غیرتولیدی تشکیل می‌دهند.

این کارگاه‌ها درسال مورد بررسی، 156هزارو 657میلیارد ریال برای جبران خدمات به مزد و حقوق‌بگیران خود پرداخت کرده‌اند که 9/9درصد نسبت به سال1390، رشد داشته است.

گزارش مرکز آمار حاکی است درسال1391، صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر» با 22هزارو774میلیارد ریال بیشترین رقم جبران خدمات این کارگاه‌ها و کمترین رقم جبران خدمات مربوط به «بازیافت» بوده است.

براساس گزارش سال1391 مرکز آمار ایران، ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر، 300هزارو657میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل از آن 3/20درصد رشد را نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، از مجموع 300هزارو657میلیارد تومان ارزش تولید این کارگاه‌ها، استان‌های خوزستان، تهران و اصفهان هرکدام به ترتیب با 50.7هزار، 50.7هزارو46.3هزارمیلیارد تومان بیشترین ارزش تولید را داشته‌اند که در مجموع حدود 2/49درصد کل ارزش تولید کشور را شامل می‌شود.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ارزش صادرات مستقیم کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال1391، 16.2میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال قبل از آن 7/40درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین بیشترین ارزش صادرات مستقیم این بخش در سال1391 توسط سه فعالیت صنعتی، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی» 9.1میلیارد دلار، «صنایع تولید زغال کک- پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌یی» 2.4میلیارد دلار و «تولید فلزات اساسی» 1.8میلیارد دلار صورت گرفته است.

براساس گزارش مرکز آمار، در سال1391 مبلغ 9.3هزارمیلیارد تومان در کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر سرمایه‌گذاری شده است که نسبت به سال قبل از آن 6/14درصد رشد نشان می‌دهد.

در بین فعالیت‌های مختلف، کارگاه‌های «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی» و «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب با 2.5هزار، 1.8هزار، 1.1هزارمیلیارد تومان بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال1391 کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر استان خوزستان با 1.7هزارمیلیارد تومان، استان تهران با 1.6هزارمیلیارد تومان و استان یزد با 1.1هزارمیلیارد تومان از نظر سرمایه‌گذاری مراتب اول تا سوم را در کشور دارا بوده‌اند.

براساس گزارش مرکز آمار ایران، ارزش‌افزوده حاصل از فعالیت کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال1391 بالغ بر 84.6هزارمیلیارد تومان بوده است که نسبت به سال1390، رشد 35.5درصدی را نشان می‌دهد. در بین فعالیت‌های مختلف، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» به ترتیب با 23.8هزار، 16.4هزار، 9هزارمیلیارد ریال بالاترین ارزش‌افزوده را داشته‌اند.

استان‌های خوزستان، تهران و اصفهان به ترتیب با 14.3هزار، 11.3هزار و 9.6هزارمیلیارد تومان بیشترین ارزش‌افزوده را نسبت به سایر استان‌ها ایجاد کرده‌اند.







ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

تکلیف قانونی مالکیت در آپارتمان‌ها؛ ملک اختصاصی و مشاعات آپارتمانی

کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره تکلیف مالکیت در آپارتمانها از حیث مشاع بودن یا اختصاصی بودن ملک توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار