خبرگزاری میزان-سیدمصطفی هاشمی‌طبا به عنوان یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه با دوربین شبکه یک سیما حضور پیدا کرد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، سیدمصطفی هاشمی‌طبا در برنامه با دوربین شبکه یک به عنوان یکی از کاندیداهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وعده دادن کاندیداها در ایام انتخابات گفت: اینکه برخی می‌گویند اگر من پیروز شوم فلان کار را انجام می‌دهم این خودش مصداق خرید رای است که مثلا اگر کسی بگوید اگر من رای بیاورم فلان مبلغ را به شما می‌دهم. من حاضر نیستم هیچ وعده‌ای بدهم حتی اگر بتوانم آن را انجام دهم.سیدمصطفی هاشمی‌طبا در برنامه با دوربین