خبرگزاری میزان-رهبر معظم انقلاب با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی، فرمودند: با تقويت توليد داخلی، کارگر ارزش پیدا می‌کند، اشتغال عمومی می‌شود، بیکاری به تدریج کم می‌شود و از بین ‌می‌رود.

به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران سراسر کشور با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی، فرمودند: با تقويت توليد داخلی، کارگر ارزش پیدا می‌کند، اشتغال عمومی می‌شود، بیکاری به تدریج کم می‌شود و از بین ‌می‌رود.
رهبرانقلاب: با تقويت توليد داخلی، کارگر ارزش پیدا می‌کند