خبرگزاری میزان-در این فایل صوتی، نکاتی حقوقی در خصوص گودبرداری‌های غیر اصولی و حقوق همسایه را از زبان دکتر سمسارزاده قاضی دادگستری می‌شنوید.گودبرداری‌های غیر اصولی و حقوق همسایه

گودبرداری‌های غیر اصولی و حقوق همسایه + صوت