خبرگزاری میزان-نماهنگ دوران كودکی حضرت محمد(ص) را به روایت رهبر معظم انقلاب و به همراه بخش‌هایی از فیلم محمد رسول‌ الله مشاهده می‌کنید.نماهنگ دوران كودکی حضرت محمد(ص) به روایت رهبرانقلاب

نماهنگ دوران كودکی حضرت محمد(ص) به روایت رهبرانقلاب