کد خبر:۲۴۸۸۲۹
۰۶ آذر ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۰
عکاس : عکاس : ابوالفضل عرب جوادی
شهرستان قرچک منطقه ای صنعتی و پر جمعیت است که در جنوب شهر تهران قرار دارد .وجود فاضلاب ها و فعالیت کارخانه های مختلف دراین شهرستان آلودگی های زیست محیطی را تشدید و زندگی مردم منطقه را مختل کرده است.
ارسال نظرات