خبرگزاری میزان-رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم اصفهان فرمودند: هيچ قضاوتی درباره انتخابات آمریکا ندارم. هر کس آمد شر رساند. ما برای مواجهه با هر حادثه محتمل آماده‌ایم.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم اصفهان فرمودند: بنده هیچ قضاوتی در مورد این انتخاباتی که در آمریکا انجام گرفته است ندارم. آمریکا، آمریکا است؛ این حزب یا آن حزب، هر کدامشان سرِ کار آمدند، خیری به ما نرساندند، شر رساندند. یکی تحریم کرد، یکی هواپیما زد، یکی به سکّوی نفتی حمله کرد، یکی به دشمن‌های ما کمک کرد. ما نگرانی هم نداریم؛ ما به توفیق الهی برای مواجهه‌ با هر حادثه‌ی محتمل آماده‌ایم.


دانلود

رهبرانقلاب: هيچ قضاوتی درباره انتخابات آمریکا ندارم + فیلم