خبرگزاری میزان-دو راس گاو پیش از رسیدن به کشتارگاه داخل آب پریدند و پس از ۷ کیلومتر شنای مداوم سرانجام نجات پیدا کردند.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، كارگران يك گاوداری در شهر فرمنتل در غرب استراليا در حال بار زدن گاوها در داخل كشتی بودند تا آنها را به يك كشتارگاه منتقل كنند كه ناگهان 2 گاو از ميان گله خود را به داخل آب انداختند. اين گاوها در 7كيلومتری جنوب فرمنتل در ساحل بترز توسط گروه نجات دريايی استراليا از آب بيرون كشيده شدند.گاویی که برای فرار از کشتارگاه دل به دریا زدند! + فیلم