خبرگزاری میزان-مستند "سرزمین شمالی" مستندی دیدنی در زمینه مازندران شناسی و مازندران گردی است و هدف آن آشنایی با تاریخ، فرهنگ، مناطق دیدنی و سنت‌های بومی این منطقه شمالی کشور است.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، مستند "سرزمین شمالی" مستندی دیدنی در زمینه مازندران شناسی و مازندران گردی است. در این ویدئو، مناطق دیدنی و سنت‌های بومی این منطقه شمالی را مشاهده می‌کنید.مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند