خبرگزاری میزان-این مستند به بررسی ابعاد شخصیتی و تشکیلاتی مسعود رجوی از زبان نزدیکان وی می‌پردازد. در این مستند سه تن از اعضای جدا شده از سازمان منافقین، اسرار پشت پرده این سازمان را افشا و ناگفته‌ها و ناشنیده‌هایی شنیدنی درخصوص شخصیت مسعود رجوی را بیان می‌کنند.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، "هویت مغاک" به تهیه کنندگی و کارگردانی سیدمهدی مویدی درباره محمدحسین سبحانی، کریم غلامی و ادوارد ترمادو است که در گذشته جزو منافقان بوده‌اند و با تحمل سختی‌های بسیار از این سازمان جدا شده و سرانجام به آلمان پناهنده شده‌اند.


دانلودمستند

مستند

سبحانی عضو شورای مرکزی مجاهدین و مسئول اطلاعات، امنیت و انتظامات پادگان اشرف و جزو تیم حفاظتی مسعود رجوی بوده است.
کریم غلامی در عملیات مسلحانه علیه کشور دچار آسیب شدید و فلج از ناحیه پا شده است و ادوارد ترمادو نیز از ارامنه اصفهان است که در جریان خدمت سربازی در جنگ تحمیلی به اسارت دشمن درمی آید و پس از چند سال اسارت با حضور اعضای سازمان مجاهدین در اردوگاه ها و در جریان تبلیغات و شعارهای فریبنده و جذاب منافقان، به آنها می‌پیوندد.

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

مستند

این سه تن پس از دیدن تناقضاتی که در درون سازمان با شعارهای آن وجود داشته از سازمان جدا می‌شوند و در "هویت مغاک" با آنها درباره اسرار پشت پرده سازمان مجاهدین خلق گفتگو شده است.
ساخت این مستند یک سال به طول انجامیده و تصاویر آن در کلن و نورنبرگ آلمان ضبط شده و در آن ناگفته‌ها و ناشنیده‌هایی از شخصیت مسعود رجوی بیان می‌شود.
بسیاری از دوستان این سه عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق در قلعه لیبرتی در عراق، در آلبانی و در اورسورواز فرانسه گرفتار منافقان هستند و آنها با افشاگری علیه سازمان می‌کوشند راه برای نجات آنها باز شود.