خبرگزاری میزان-در این ویدئو مجروحی را مشاهده می‌کنید که با وجود چاقویی در وسط ستون فقراتش خونسردی خود را در کنار تیم پزشکی حفظ کرده است.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، مجروحی را مشاهده می‌کنید که با وجود چاقویی در وسط ستون فقراتش خونسردی خود را در کنار تیم پزشکی حفظ کرده است. گفتنی است واکنش خونسردانه این مرد کلمبیایی به  این جراحت شدید توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.


دانلود

خونسردترین مجروح با چاقویی در کمر! + فیلم

خونسردترین مجروح با چاقویی در کمر! + فیلم

خونسردترین مجروح با چاقویی در کمر! + فیلم