خبرگزاری میزان-"لی هسین لونگ "نخست وزیر سنگاپور حین سخنرانی در پخش زنده تلویزیونی از هوش رفت و پس از استراحت یک‌ ساعته به سخنرانی خود ادامه داد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، "لی هسین لونگ "نخست وزیر سنگاپور حین سخنرانی در پخش زنده تلویزیونی از هوش رفت و پس از استراحت یک‌ ساعته به سخنرانی خود ادامه داد.
گفتنی است وی چند لحظه پس از اینکه از حال رفت با تشویق مخاطبان سخنرانی خود را با لبخند از سر گرفت و گفت: "من همه را ترساندم."


دانلود

بیهوشی نخست‌وزیر سنگاپور حین سخنرانی در پخش زنده تلویزیونی + فیلم

بیهوشی نخست‌وزیر سنگاپور حین سخنرانی در پخش زنده تلویزیونی + فیلم