خبرگزاری میزان-تصاویر منتشره از حمله دو پلیس آمریکایی به یک دختر جوان سیاه‌پوست در ایالت ویسکانسین امریکا نشان می‌دهد، افسر پلیس در حالی‌که دستان دختر جوان با دستبند بسته شده بود، اقدام به استفاده از شوک الکتریکی بصورت مکرر می‌کند.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، تصاویر منتشره از حمله دو پلیس آمریکایی به یک دختر جوان سیاه‌پوست در ایالت ویسکانسین امریکا نشان می‌دهد، افسر پلیس در حالی‌که به دستان این دختر جوان دستبند زده است، اقدام به استفاده از شوک الکتریکی بصورت مکرر می‌کند تا جایی که فریاد این دختر جوان از شدت ترس و درد این شوکر به پاهایش با بیهوشی خاموش می‌شود.


دانلود