خبرگزاری میزان-ویدئوی نبرد تن به تن نیروهای پلیس هند حین تقسیم رشوه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های هند منتشر شد.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، نیروهای پلیس پس از جمع‌آوری "مالیات" از مغازه‌داران یک خیابان، هنگام تقسیم "غنایم" مقابل مردم با یکدیگر درگیر شدند.
در این ویدئو، 2 تن از نیروهای پلیس به شدت در حال کتک‌کاری هستند و 3 تن دیگر از همقطارانشان تلاش می‌کنند تا آنان را جدا سازند.


دانلود