کد خبر:۱۹۰۴۸۸
۰۷ تير ۱۳۹۵ | ۲۰:۰۰
عکاس : عکس : منابع خارجی
عبور یک کشتی روسی با بادبان قرمز از رود نوا در سن پترز بورگ. سنت عبور کشتی با بادبان قرمز پس از جنگ دوم جهانی رایج شد.
ارسال نظرات