خبرگزاری میزان-روایت "اصبغ بن نباته" یکی از نامدارترین و استوارترین یاران امیرالمومنین حضرت علی (ع) را از لحظات پایانی عمر شریف آن امام همام با نوای حاج میثم مطیعی می‌شنوید.
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، روایت "اصبغ بن نباته" یکی از نامدارترین و استوارترین یاران امیرالمومنین حضرت علی (ع) را از لحظات پایانی عمر شریف آن امام همام با نوای حاج میثم مطیعی می‌شنوید.
اصبغ بن نباته پیرمردی زاهد و عابد بود و از جنگاوران عراق و از سرداران علی(ع) به شمار می‌آمد. اصبغ را یکی از اعضای "شرطه الخمیس‌" در جنگ صفین دانسته‌اند که در معنای آن روایت شده است که ما با علی(ع) شرط و پیمان بستیم تا پای جان در راه او فداکاری کنیم.