خبرگزاری میزان-در اواخر دهه پنجاه توریستی از سرزمین هندوستان وارد خاک ترکیه می شود. اما بی پولی باعث می شود نتواند بلیط کشورش را تهیه کند. او به امید تهیه پول برای بازگشت به کشورش وارد ایران می شود در حالی که نمی داند قرار است مسیر زندگی اش در این کشور کاملا تغییر کند.

دانلود