خبرگزاری میزان-در این ویدئو، نطق تاريخی رهبرانقلاب را در جلسه عدم كفايت بنی‌صدر مشاهده می‌کنید. صدبار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم...

دانلود