خبرگزاری میزان-در این کلیپ تصویری دعای روز بیست‌و‌هشتم ماه مبارک رمضان را مشاهده می‌کنید. در بخشی از دعای روز بیست‌و‌هشتم ماه مبارک رمضان، بنده به خداوند عرض می‌کند: "خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات."
به گزارش گروه چند رسانه‌ ای خبرگزاری میزان، در دعای روز بیست‌و‌هشتم ماه رمضان بنده به خداوند عرض می‌کند: "خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات."
متن این دعا به شرح ذیل است:
اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واكْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیكَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین. خدایا زیاد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر كردن و یا داشتن مسائل و نزدیك گردان در آن وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصراركنندگان.


دانلود