۲۵ تير ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۷
کد خبر:۱۰۹۸
مجلس تعیین کرد؛
خبرگزاری میزان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی یا استانی را تعیین تکلیف کردند.

خبرگزاری میزان: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی یا استانی را تعیین تکلیف کردند.

به گزارش خبرگزاری میزان، نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه 25 تیر مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با ماده 6 این طرح موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با 157 رای موافق، 8 مخالف و 11 ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در مجلس وضعیت پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی یا استانی را تعیین تکلیف کردند.

ماده 6 طرح مذکور به شرح شرایط صدور پروانه فعالیت نهایی برای احزاب ملی یا استانی می‌پردازد.

در بند الف این ماده در شرایط احزاب ملی ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس با حضور حداقل 300 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور ضروری شمرده می‌شود.

همچنین در این بند ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک‌سوم از مراکز استان‌های کشور و در بند سوم این ماده به عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 18 این قانون تاکید می‌شود.

همچنین شرایط صدور پروانه احزاب استانی به شرح زیر تعریف شده است:

- ارائه اسناد برگزاری مجمع عمومی موسس باید با حضور حداقل یکصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا یک و نیم میلیون نفر یا با حضور حداقل یکصد و پنجاه نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت تا سه میلیون نفر یا با حضور حداقل 200 نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از شهرستان‌های استان با جمعیت بیش از سه میلیون نفر باشد.

- در این راستا ارائه اسناد تاسیس دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از شهرستان‌های استان و عدم ارتکاب تخلفات مندرج در ماده 18 این قانون نیز برای صدور مجوز الزامی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت در تبصره ماده 6 طرح یاد شده آمده است عضویت در یک حزب ملی و استانی به طور همزمان منعی ندارد ولی هیچ شخصی نمی‌تواند به صورت همزمان عضو موثر بیش از یک حزب ملی یا استانی باشد.

فرصت 5 ماهه کمیسیون احزاب برای بررسی تقاضای پروانه نهایی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فرصت 5 ماهه کمیسیون احزاب برای بررسی تقاضای پروانه فعالیت نهایی احزاب موافقت کردند.

در جریان بررسی ماده 7 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با اصل این ماده موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان با 161 رای موافق، 4 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در مجلس فرصت 5 ماهه‌ای برای بررسی تقاضای پروانه نهایی احزاب به کمیسیون احزاب دادند.

همچنین در ماده 7 طرح یادشده آمده است کمیسیون احزاب موظف است پس از بررسی شرایط موضوع ماده 6 حداکثر ظرف مدت 5 ماه از تاریخ ارائه درخواست در مورد صدور یا عدم صدور پروانه اعلام نظر کنند.

پروانه فعالیت احزاب ملی یا استانی ظرف مدت یکماه از زمان اعلام احراز شرایط به امضای وزیر کشور صادر می‌گردد.

بر این اساس در تبصره 1 ماده 7 گفته شده که در صورتی که این کمیسیون در مدت مقرر اعلام نظر نکند وزیر کشور موظف است ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مهلت پروانه فعالیت نهایی را صادر نماید.

همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مراتب کتباً به متقاضیان حزب اعلام می‌شود. متقاضیان پروانه فعالیت می‌توانند ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ اعلام نظر به تصمیم کمیسیون اعتراض نمایند. در صورت اعتراض کمیسیون ماده 10 موظف است ظرف مدت حداکثر 3 ماه نسبت به اعتراض متقاضیان پروانه فعالیت رسیدگی و اعلام نظر کند.

در تبصره 3 این ماده واحده اشاره شده که در صورت عدم احراز شرایط صدور پروانه فعالیت مجوز اولیه صادر شده باطل می‌گردد و هیات موسس حق هیچگونه فعالیتی تحت عنوان مجوز اولیه مذکور را ندارد.

در تبصره 4 ماده 7 طرح یادشده آمده است پس از صدور پروانه، مرامنامه و اساسنامه حزب باید از طریق کمیسیون احزاب به هزینه حزب در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.

تعیین نحوه ادغام احزاب ملی یا استانی با یکدیگر

نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی ماده 8 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با ادغام احزاب ملی یا استانی بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب، موافقت کردند.

نمایندگان با 161 رای موافق، 2 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به ماده 8 طرح مذکور موافقت کردند.

براساس این ماده در صورتی که دو یا تعداد بیشتری از احزاب ملی یا استانی قصد ادغام با یکدیگر را داشته باشند باید موضوع را به کمیسیون احزاب موضوع ماده 10 این قانون اعلام و مرامنامه و اساسنامه و مدارک مورد نیاز در این قانون را جهت بررسی به کمیسیون ارائه دهند.

کمیسیون موظف است پس از بررسی‌های لازم بدون رعایت نوبت جهت صدور پروانه حزب اقدام نماید. در این حالت حزب جدید جهت فعالیت نیازی به صدور مجوز اولیه تاسیس ندارد.

اعلام تغییرات صورت جلسات برگزاری کنگره‌های احزاب به کمیسیون احزاب

با نظر موافق نمایندگان تمام احزاب موظف شدند تغییرات مربوط به مرام‌نامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورت‌جلسات، برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام کنند.

نمایندگان در جریان بررسی ماده 9 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی با این ماده با 149 رای موافق، 3 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده تمام احزاب موظف شدند تغییرات مربوط به مرام‌نامه، اساسنامه، شورای مرکزی، دبیرکل و بازرسان و صورتجلسات، برگزاری کنگره‌های خود را به کمیسیون احزاب اعلام کنند.

همچنین براساس تبصره 1 این ماده احزاب موظف هستند برای شرکت نماینده کمیسیون احزاب در کنگره‌های خود دو هفته قبل از برگزاری مراتب را به اطلاع کمیسیون برسانند. عدم حضور نماینده کمیسیون مانع برگزاری کنگره نخواهد بود.

در تبصره 2 این ماده آمده است پس از برگزاری اولین مجمع عمومی موسس در صورت تقاضای یک‌سوم از اعضای شورای مرکزی یا 20 درصد اعضای مجمع عمومی حزب، کمیسیون احزاب موظف است نماینده‌ای جهت نظارت بر انتخابات شورای مرکزی معرفی کند.

براساس تبصره 3 ماده 9 چنانچه تغییرات اعلام شده موضوع ماده 9 موجب مغایرت مرامنامه یا اساسنامه حزب با تبصره 5 ماده 2 شود یا تغییر بعضی اعضای شورای مرکزی مشمول بند (ث) ماده 5 گردد، کمیسیون ضمن دادن تذکر کتبی مراتب را حداکثر ظرف 3 ماه به حزب اعلام می‌کند. حزب موظف است ظرف 3 ماه اصلاحات لازم را انجام دهد و نظر کمیسیون را تامین نماید. درصورت عدم تامین نظر کمیسیون پروانه فعالیت حزب توقیف می‌گردد و رفع توقیف پروانه فعالیت منوط به انجام اصلاحات مورد نظر از سوی حزب می‌باشد. در غیر این صورت مطابق بند 3 ماده 20 اقدام می‌گردد.

در تبصره 4 این ماده آمده است ظرف حداکثر 3 ماه از تاریخ لغو پروانه حزب می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

ارسال نظرات
وکیل آنلاین صفحه خبر

چگونه دادخواست بنویسیم/ شکواییه کیف قاپی

جرم کیف قاپی از جرایمی است که شاکیان بسیاری دارد. در این بخش کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نوشتن شکواییه کیف قاپی را توضیح داده‌اند.
بیشتر بخوانید
آخرین اخبار