فضای مجازی - شبکه‌های اجتماعی
چرا دنیا از کنترل کرونا در ایران حیرت زده است؟

چرا دنیا از کنترل کرونا در ایران حیرت زده است؟

ایران جز کشور‌هایی محسوب می‌شود که توانسته است با روند شیوع کرونا به دلیل عوامل مختلفی مانند افزایش آزمایشگاه‌های تشخیص بیماری و پیشگیری زودهنگام به خوبی مقابله کند و موجب حیرت دنیا در این امر شود.
ایران چگونه در ساخت ناوشکن متخصص شد؟

ایران چگونه در ساخت ناوشکن متخصص شد؟

پس از آنکه شرکت‌های خارجی در تحویل موتور ناوشکن کارشکنی کردند، ۶۰ شرکت دانش بنیان با مشارکت یکدیگر به ساخت قطعات ناوشکن پرداختند و ایران بدینگونه توانست در حوزه ساخت ناوشکن متخصص شود.
آخرین اخبار گروه