اهداف بایدن در تایید حمله آمریکا به سوریه

اهداف بایدن در تایید حمله آمریکا به سوریه

جو بایدن با وجود ادعا‌هایی که در کارزار انتخاباتی آمریکا داشت اما همچنان سیاست‌های خصمانه دونالد ترامپ را در قبال موضوعات سیاست خارجی از جمله غرب آسیا دنبال می‌کند.