مجسمه فرشته چاقو

مجسمه فرشته چاقو

عکس : منابع خارجی
۰۶:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۷-
زائران در خانه خدا

زائران در خانه خدا

عکس : منابع خارجی
۰۱:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۷-
موج گرما در گرینلند

موج گرما در گرینلند

عکس : منابع خارجی
۱۸:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
انفجار در کابل

انفجار در کابل

عکس : منابع خارجی
۱۳:۲۵
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
انفجار در کویته پاکستان

انفجار در کویته پاکستان

عکس : منابع خارجی
۰۸:۵۱
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
تدابیر شدید امنیتی در کشمیر

تدابیر شدید امنیتی در کشمیر

عکس : منابع خارجی
۰۸:۴۲
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
نمایشگاه بین المللی اتومبیل در چین

نمایشگاه بین المللی اتومبیل در چین

عکس : منابع خارجی
۰۶:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
حیوانات نجات یافته کلمبیا‎

حیوانات نجات یافته کلمبیا‎

عکس : منابع خارجی
۰۱:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۶-
انفجار خونین در هرات

انفجار خونین در هرات

عکس : منابع خارجی
۱۸:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
آب‌رسانی با قطار در هند‎

آب‌رسانی با قطار در هند‎

عکس : منابع خارجی
۱۴:۲۹
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
آزمایش خودرو پرنده در ژاپن

آزمایش خودرو پرنده در ژاپن

عکس : منابع خارجی
۱۱:۰۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
انفجار در انبار نگهداری تسلیحات روسیه در سیبری

انفجار در انبار نگهداری تسلیحات روسیه در سیبری

عکس : منابع خارجی
۰۸:۳۸
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
رونمایی از محصول جدید آئودی

رونمایی از محصول جدید آئودی

عکس : منابع خارجی
۰۶:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
برندگان مسابقه عکاسی با پهپاد

برندگان مسابقه عکاسی با پهپاد

عکس : منابع خارجی
۰۱:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۵-
مسابقات بین‌المللی نظامی «روسیه ۲۰۱۹»

مسابقات بین‌المللی نظامی «روسیه ۲۰۱۹»

عکس : منابع خارجی
۱۸:۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۱۴-
۵