کارآفرینی شیرین

کارآفرینی شیرین

عکاس : ثنا پازوکی
۱۱:۱۶
۱۳۹۸/۰۶/۰۷-
افتتاح بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

افتتاح بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

عکاس : مصطفی رودکی
۱۴:۴۱
۱۳۹۸/۰۶/۰۳-
همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه

همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه

عکاس : مصطفی رودکی
۲۲:۵۲
۱۳۹۸/۰۵/۲۲-
همایش تجارت با شرق آفریقا

همایش تجارت با شرق آفریقا

عکاس : مصطفی رودکی
۱۵:۰۹
۱۳۹۸/۰۵/۰۲-
افتتاح فاز توسعه شرکت لوکوموتیو مپنا

افتتاح فاز توسعه شرکت لوکوموتیو مپنا

عکاس : فرشته اصلاحی
۱۸:۱۶
۱۳۹۸/۰۵/۰۱-
بازدید وزرای ارتباطات و راه و شهرسازی از فرودگاه پیام

بازدید وزرای ارتباطات و راه و شهرسازی از فرودگاه پیام

عکاس : فرشته اصلاحی
۱۶:۲۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۱-
چهارمین روز نمایشگاه الکامپ

چهارمین روز نمایشگاه الکامپ

عکاس : حامد عطائی
۱۸:۰۶
۱۳۹۸/۰۴/۳۰-
افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها

افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها

عکاس : مصطفی رودکی
۱۴:۰۶
۱۳۹۸/۰۴/۳۰-
سومین روز نمایشگاه الکامپ

سومین روز نمایشگاه الکامپ

عکاس : فاطمه هاشمی
۱۷:۰۱
۱۳۹۸/۰۴/۲۹-
دومین روز نمایشگاه الکامپ

دومین روز نمایشگاه الکامپ

عکاس : حسن شیروانی
۱۶:۰۹
۱۳۹۸/۰۴/۲۸-
افتتاح نمایشگاه الکامپ

افتتاح نمایشگاه الکامپ

عکاس : فاطمه هاشمی
۱۳:۲۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۷-
افتتاح آزمایشی خط تولید پژو۳۰۱

افتتاح آزمایشی خط تولید پژو۳۰۱

عکاس : حسن شیروانی
۱۳:۴۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۴-
نصب سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی

نصب سومین سکوی تولیدی فاز ۱۴ پارس جنوبی

عکاس : امیرحسین جامه بزرگ
۲۲:۴۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۲-