دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در اصفهان

دیدار وزیران امور خارجه ایران و ترکیه در اصفهان

عکاس : محمدرضا شریف
۱۲:۵۰
۱۳۹۸/۰۳/۳۱-
آزمون ورودی دوره دکترای دانشگاه دفاع ملی

آزمون ورودی دوره دکترای دانشگاه دفاع ملی

عکاس : مصطفی رودکی
۱۵:۳۲
۱۳۹۸/۰۳/۳۰-
دومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری

دومین سالگرد سردار شهید مدافع حرم شعبان نصیری

عکاس : فاطمه هاشمی
۲۲:۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۷-
نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان

عکاس : حامد عطائی
۱۴:۰۴
۱۳۹۸/۰۳/۲۵-
مراسم اعطای نهمین جایزه شهید علیمحمدی

مراسم اعطای نهمین جایزه شهید علیمحمدی

عکاس :علی شیربند
۲۱:۱۰
۱۳۹۸/۰۳/۲۲-
مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم محمد جنتی

مراسم وداع با پیکر شهید مدافع حرم محمد جنتی

عکاس : مصطفی رودکی
۱۹:۰۸
۱۳۹۸/۰۳/۲۲-
تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف

تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید چین به ظریف

عکاس : علی شیربند
۱۵:۱۷
۱۳۹۸/۰۳/۲۲-
دیدار وزیر امور خارجه ژاپن با ظریف

دیدار وزیر امور خارجه ژاپن با ظریف

عکاس : علی شیربند
۱۳:۲۹
۱۳۹۸/۰۳/۲۲-
دیدار وزیر امور خارجه آلمان با ظریف

دیدار وزیر امور خارجه آلمان با ظریف

عکاس : علی شیربند
۱۱:۴۶
۱۳۹۸/۰۳/۲۰-
۴