طرح گرافیکی شهادت امام جعفر صادق (ع)

طرح گرافیکی شهادت امام جعفر صادق (ع)

طرح : لیلا وکیلی پور
۱۷:۵۲
۱۳۹۷/۰۴/۱۷-
کاریکاتور - فوتبال سیاسی

کاریکاتور - فوتبال سیاسی

۱۲:۳۶
۱۳۹۷/۰۴/۱۷-
کاریکاتور - واسطه

کاریکاتور - واسطه

۱۲:۳۳
۱۳۹۷/۰۴/۱۷-
منافقین از آغاز تا اشرف

منافقین از آغاز تا اشرف

۱۱:۲۶
۱۳۹۷/۰۴/۱۱-
جنایت به سبک منافقین

جنایت به سبک منافقین

۱۱:۱۷
۱۳۹۷/۰۴/۱۱-
سازمان معاندین خلق

سازمان معاندین خلق

۱۷:۵۴
۱۳۹۷/۰۴/۰۹-
۳