تلاش دوسویه رسانه ملی و نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش مردم

تلاش دوسویه رسانه ملی و نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و آرامش مردم

رییس رسانه ملی با تأکید بر اینکه رسانه ملی و نیروی انتظامی یار هم هستند، گفت: امیدوارم در این برهه زمانی و مقطع حساس با نهایت هماهنگی در مسیر حفظ آرامش مردم عمل کنیم، چراکه صیانت از حریم کشور و تأمین آرامش و امنیت برای مردم از مهم‌ترین امور است.