۳۳۰ کیلومتر بدون ترمز!

۳۳۰ کیلومتر بدون ترمز!

دوچرخه سوار سوئیسی در یک روز ۳۳۰ کیلومتر را در کوه‌های آلپ رکاب زد. این دوچرخه سوار درحالی این مسیر طولانی را رکاب زد که دوچرخه اش نه ترمز داشت و نه دنده!
باور ۳۷۳ به نمایش درآمد

باور ۳۷۳ به نمایش درآمد

این سامانه، تاکتیک‌های دشمن را در فواصل دور قبل از اینکه بتوانند به منطقه ورود کنند کشف و مورد اصابت و انهدام قرار خواهد داد.
تخفیف صددرصدی به مشترکان کم مصرف

تخفیف صددرصدی به مشترکان کم مصرف

سخنگوی صنعت برق گفت: هدف اصلی این است که تعدادی از مجموعه مشترکان پرمصرف خانگی، به سمت مشترکان خوش مصرف هجرت کنند، تا سال آینده در مصرف برق در بخش خانگی کاهش ۱۰ درصدی داشته باشیم.