داوری: کاندیدای ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری نمی‌شوم/ تکمیل ساختمان فدراسیون نیازمند ۴ میلیارد تومان است
گفت‌وگو|

داوری: کاندیدای ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری نمی‌شوم/ تکمیل ساختمان فدراسیون نیازمند ۴ میلیارد تومان است

سرپرست فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: کاندیدای ریاست فدراسیون دوچرخه‌سواری نخواهم شد و امیدوارم بتوانم در این مدت که سرپرست این فدراسیون هستم کمکی به دوچرخه‌سواری ایران کرده باشم.