برنامه‌های تیم‌های ملی کشتی بررسی شد

برنامه‌های تیم‌های ملی کشتی بررسی شد

برنامه های تیم های ملی کشتی و همچنین زمانبدی برگزاری مسابقات فدراسیون کشتی، بعد از ظهر امروز با حضور نایب رئیس فدراسیون و کادرهای فنی تیم های ملی بررسی شد.