دبیر: عدم پخش مسابقات انتخابی کشتی آزاد درخواست مستقیم محمدی بود/ مرحله بعد چه سرمربی بخواهد چه نخواهد پخش خواهد شد

دبیر: عدم پخش مسابقات انتخابی کشتی آزاد درخواست مستقیم محمدی بود/ مرحله بعد چه سرمربی بخواهد چه نخواهد پخش خواهد شد

رییس فدراسیون کشتی گفت: عدم پخش مسابقات انتخابی درخواست مستقیم محمدی بود؛ نمی‌خواستم وارد این بازی‌ها بشوم، اما مرحله بعد انتخابی چه سرمربی بخواهد چه نخواهد پخش خواهد شد.