نشست مشترک سه قوه

نشست مشترک سه قوه

عکاس : علی شیربند
۱۷:۱۶
۱۳۹۷/۰۲/۰۲-
سفر وزیر دفاع به عراق

سفر وزیر دفاع به عراق

۱۳:۳۳
۱۳۹۷/۰۲/۰۲-
نشست خبری بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران

نشست خبری بزرگترین اجلاس نظامی تاریخ ایران

عکاس : سید بهاالدین بنی طبا
۱۱:۲۰
۱۳۹۷/۰۲/۰۱-
مراسم رژه روز ارتش - اردبیل و همدان

مراسم رژه روز ارتش - اردبیل و همدان

عکاس: یعقوبی - باخدا
۱۴:۱۲
۱۳۹۷/۰۱/۲۹-
مراسم رژه روز ارتش - اهواز و اصفهان

مراسم رژه روز ارتش - اهواز و اصفهان

عکاس: ایمانیان - شریف
۱۳:۳۲
۱۳۹۷/۰۱/۲۹-
مراسم رژه روز ارتش

مراسم رژه روز ارتش

عکاس: شیربند - بنی طبا
۰۸:۳۸
۱۳۹۷/۰۱/۲۹-
آیین رونمایی از کتاب خاطرات "علی اکبر صالحی "

آیین رونمایی از کتاب خاطرات "علی اکبر صالحی "

عکاس : سید بهاءالدین بنی طبا
۱۴:۴۴
۱۳۹۷/۰۱/۲۷-