کد خبر: 409109
تاریخ انتشار: 13:50 - 16 فروردين 1397 - 2018 April 05
خبرگزاری میزان- در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمار‌های خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. بر اساس این گزارش در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش اندک ۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۷.۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. خاطر نشان مینماید، گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران است.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۳۰۷ واحد مسکونی معامله شده، واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶.۵ واحد درصد بیشترین سه را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اسفندماه سال قبل ۴.۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۳ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ هر کدام با سهم یکسان ۹.۹ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۳.۹ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵،۲،۴،۱،۱۰،۸،۱۴،۷،۳ و ۶) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۶.۱ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/

تحولات قيمت مسکن

در اسفندماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۶/۵۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۶ و ۲۶.۱  درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۴۰.۹ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۸ (معادل ۱۱.۱ درصد) تعلق دارد.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۲۳.۷ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۴.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۵.۹ و ۱۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهند.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/

 تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال 1396

در سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۸۱.۲ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با سال پیش از آن، ۱۱.۸ درصد افزایش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۰.۴۹ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
 
توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۸.۱ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۷.۹ و ۷.۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۴.۵ درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۷.۶ میلیون ریال) معامله شده اند.
تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
 
توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای "۶۰ تا ۷۰ "متر مربع معادل ۱۴.۰ درصد اختصاص داشته است. واحد‌های دارای زیربنای"۵۰ تا ۶۰ "و "۷۰ تا ۸۰ "متر مربع به ۵ ترتیب با سهم‌های ۱۲.۹ و ۱۲.۰ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴۸.۸ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.


تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
در اسفند ماه سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۸.۲ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحد‌های دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ و ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص سهم ۱۵.۸ و ۱۱.۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۷.۷ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.
 
تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
تحولات اجاره بهای مسکن

در اسفندماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۹.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قرارداد‌های اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

تعداد معاملات مسکن رشد کرد/
 جمع بندی در اسفندماه سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۶/۵۷ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۲۶ درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۱۲.۳ هزار فقره بود که نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ رشد اندک ۰.۵ درصدی دارد. بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۶ از روند رو به رشدی برخوردار بود؛ به طوری که تعداد معاملات انجام شده در این سال نسبت به سال قبل با ۱۱.۸ درصد افزایش همراه بود. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی نیز در سال مزبور افزایش ۱۱.۵ درصدی را تجربه نمود. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اسفندماه سال ۱۳۹۶ موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۵ و ۹.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.
 
انتهای پیام/
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصاد-زندانیان