خبر فوری‌ :
رئیس قوه قضاییه: غصب حق اهل بیت موجب انحراف در تاریخ شد/ متاسفانه جاسوسی در پوشش فعالیتهای مدنی رایج شده است /برخی برای اعتراض به یک حکم، نظام و رهبری را زیر سوال می برند      
کد خبر: 2134
تاریخ انتشار: 14:40 - 18 مرداد 1393 - 2014 August 09
خبرگزاری میزان- مهندس ﻣهدی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهر تهران در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﮐﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ «ﺷﺒﯽ در کهکشانها» ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﺳﺖ.
مهندس مهدی ﭼﻤﺮان رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهﺮ ﺗهﺮان در ﺣﺎﺷﯿﻪ اجرای ﻧﻤﺎﯾﺶ »ﺷﺒﯽ در کهکشانھﺎ» ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺧﻮدش ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎز ﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری میزان، وی ﺿﻤﻦ ﺗﻤﺠﯿﺪ از ﺗﻼش ھﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اجرای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﻔﺖ: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﺷهﺮﺳﺘﺎﻧهﺎ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎ ھﻢ اﺟﺮا ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣهﻨﺪس ﭼﻤﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ھﺎ ھﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻣﺨﺎطﺐ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬھﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی ﻣﺨﺎطﺐ را اﻓﺰاﯾﺶ دھﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ. اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷهﺮ ﺗهﺮان درﺑﺎره ورود ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ھﻨﺮی ﺷهﺮداری ﺗهﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ، اظهﺎر داﺷﺖ:اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن از ﯾﮑﺴﺮی ﮐﺎرھﺎی ﮐﻠﯿﺸﻪ ای ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻧﻮﯾﯽ روی آورده را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪم زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ طﻠﯿﻌﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﺑهﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎ اداﻣﻪ داد: اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ در ﺑﻮﺳﺘﺎن ھﺎ ﺟﺸﻦ و ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﺄﺛﺮش در ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ. نمایش «ﺷﺒﻲ در ﻛﻬﻜﺸﺎن ﻫﺎ» با حضور 600 نفر اعم از 450 هنرور و 150 نفر عوامل اجرایی، از 26 تیرماه به مدت یک ماه در بوستان ولایت به روی صحنه می رود.
۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-خبر-تلگرام
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-خبر-تلگرام
آخرین اخبار گروه فرهنگی
فرهنگی-خبر-وکیل آنلاین
فرهنگی-خبر-تلگرام
جامعه-فرهنگی-داخلی
جامعه-فرهنگی-داخلی
جامعه-فرهنگی-داخلی
فرهنگی-زندانیان