کد خبر: 16287
تاریخ انتشار: 17:14 - 27 آبان 1393 - 2014 November 18
خبرگزاری میزان- خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت فروش و هزینه 20 محصول کشاورزی روستایی در بهار امسال، اعلام کرد: دستمزد روزانه یکنفر کارگر دروگر غلات مرد نیز 51 هزارتومان بوده است.

خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران با ارائه تغییرات قیمت فروش و هزینه 20 محصول کشاورزی روستایی در بهار امسال، اعلام کرد: دستمزد روزانه یکنفر کارگر دروگر غلات مرد نیز 51 هزارتومان بوده است.

به گزارش میزان، مرکز آمار ایران قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور در بهار 1393 را اعلام کرد. چکیده گزارش مرکز آمار به شرح زیر است:

محصولات کشاورزی - غلات

گندم
در فصل بهار سال 1393 قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 10343.7 ریال بوده است. استان خراسان جنوبی با 10942.9 ریال بیش ترین و استان هرمزگان با 8008.0 ریال کمترین قیمت فروش آزاد را در کل کشور داشته اند.

قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 10526.6 ریال بوده است که در نتیجه، متوسط قیمت های فروش به دولت و آزاد آن به رقم 10408.0 ریال رسیده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 برابر 41.8 درصد افزایش داشت.

جو
در فصل بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور به 8762.7 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 11000.0 ریال بیش ترین و استان یزد با 7580.7 ریال کمتری قیمت های فروش را داشته اند. قیمت فروش جو 32.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال 92 افزایش داشت.

حبوب - نخود
قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در بهار سال 1393 در کل کشور 19094 ریال بوده است که استان خراسان رضوی با 24173.4 ریال بیش ترین و استان زنجان با 12777.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 93 نسبت به فصل مشابه سال 92، 38.5 درصد کاهش داشت.

عدس
در بهار 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 28301.9 ریال رسید که استان کرمانشاه با 43375.8 ریال بیش ترین و استان چهارمحال و بختیاری با 17596.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 با افزایشی معادل 4.5 درصد روبه رو بوده است.

محصولات جالیزی - هندوانه
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3556.0 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 5897.7 ریال بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 1459.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92، کاهشی برابر با 28.8 درصد داشته است.

خربزه
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 4547.9 ریال بوده است. استان های اصفهان با 10935.9 ریال بیش ترین و استان خوزستان با 3194.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 93 نسبت به فصل مشابه سال 92 با کاهشی معادل 52.8 درصد روبه رو بوده است.

خیار
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 5872.5 ریال بوده است. استان سمنان با 18564.8 ریال بیش ترین و استان بوشهر با 1272.7 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش خیار نسبت به فصل بهار سال 92 با کاهشی معادل 41.6 درصد روبه رو بوده است.

سبزی ها - سیب زمینی
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 6354.3 ریال بوده است. استان بوشهر با 12000.0 ریال بیش ترین و استان هرمزگان با 5000.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 27.2 درصد کاهش داشته است.

گوجه فرنگی
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 5781.9 ریال بوده است. بالاترین قیمت فروش را استان هرمزگان با 19931.7 ریال و پایین ترین قیمت فروش را استان بوشهر با 2096.4 ریال داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 55.1 درصد کاهش داشته است.

بادمجان
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 3335.6 ریال بوده است. استان یزد با 10282.8 ریال بالاترین و استان خوزستان با 2904.9 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 معادل 7.6 در صد افزایش داشته است.

پیاز
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 9937.1 ریال بوده است. استان هرمزگان با 16369.4 ریال بالاترین قیمت فروش و استان خوزستان با 3241.0 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 16.3 درصد افزایش داشته است.

محصولات علوفه ای - یونجه
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 6145.2 ریال بوده است. استان خراسان شمالی با 7853.5 ریال بیش ترین و استان ایلام با 4009.7 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 24 درصد افزایش داشته است.

کاه
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شبدر در کل کشور 1933.6 ریال بوده است. استان کرمان 6245.1 ریال بیش ترین و استان هرمزگان با 933.9 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته اند. قیمت فروش این محصول در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 49.6 درصد افزایش داشته است.

میوه های هسته دار - زردآلو
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور 43362.8 ریال بوده است. استان یزد با 57454.7 ریال بیش ترین و استان فارس با 26087.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش زردآلو نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی معادل با 17.2 درصد روبه رو بوده است.

میوه های دانه دار - سیب درختی
قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در بهار سال 1393 در کل کشور 19247.0 ریال بوده است. استان مرکزی با 25000.0 ریال و استان فارس با 12385.3 ریال به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین قیمت فروش در کل کشور بوده اند. قیمت فروش این محصول در بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 10.5 درصد کاهش داشته است.


دام و فرآورده های دامی - دام

گوسفند و بره زنده پرواری
در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 105361.8 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 150765.4 ریال بالاترین و استان خراسان شمالی با 94686.2 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش آن در فصل بهار سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال 92 برابر با 4.0 درصد کاهش داشته است.

گاو و کمتر از دو سال پرواری

در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 106184.3 ریال بودهع است. استان هرمزگان با 134222.9 ریال بیشترین و استان آذربایجان شرقی با 97071.8 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به بهار سال 92 معادل 3.6 درصد کاهش داشته است.

فرآورده های دامی - پشم گوسفند (شسته نشده)
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پشم گوسفند (شسته نشده) در کل کشور 15481.7 ریال بوده است. استان زنجان با 41683.9 ریال و استان مازندران با 3627.3 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی معادل با 26.4 درصد روبه رو بوده است.

شیر گوسفند (چرخ نکرده)
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 26085.6 ریال بوده است که نسبت به سال 92 با افزایشی برابر با 20.5 درصد روبه رو بوده است. استان خراسان رضوی با 34246.6 ریال بالاترین و استان فارس با 11468.8 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.

شیر گاو (چرخ نکرده)
در بهار سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 10741.6 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی برابر با 17.1 درصد روبه رو بوده است. استان بوشهر با 20000.0 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 8484.6 ریال پایین ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند.


خدمات کشاورزی - خدمات ماشینی

شخم زمین زراعی آبی با تراکتور
در بهار سال 1393 هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 1011198.6 ریال بوده است. استان هرمزگان با 2767572.1 ریال و استان خوزستان با 559911.3 به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 27.7 درصد افزایش داشته است.

شخم زمین زراعی دیم با تراکتور
در فصل مورد بررسی هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 4566361.4 ریال بوده است. استان اصفهان با 1393269.2 ریال و استان بوشهر با 453846.2 ریال به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 21.9 درصد کاهش داشته است.

دیسک زمین آبی با تراکتور
در بهار سال 1393 هزینه یکبار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 677984.7 ریال بوده است. استان گیلان با 2169567.70 ریال و استان خوزستان با 293508.9 به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 62.5 درصد افزایش داشته است.

دیسک زمین دیم با تراکتور
در فصل مورد بررسی هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 433547.2 ریال بوده است. استان البرز با 1075000.0 ریال و استان کردستان با 300000.0 ریال به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 42.9 درصد افزایش داشته است.

خدمات نیروی انسانی - کارگر میوه چین (مرد)
در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین مرد در کل کشور 373668.5 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 586363.6 ریال و استان گلستان با 217948.7 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 17.9 درصد افزایش داشته است.

کارگر میوه چین (زن)
در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کل کشور 303592.2 ریال بوده است. استان مازندران با 446954.7 ریال و استان گلستان با 150000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 46.8 درصد افزایش داشته است.

دروگر غلات (مرد)
در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور 511967.2 ریال بوده است. استان آذربایجان شرقی با 715892.0 ریال و استان خوزستان با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 49.8 درصد افزایش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (مرد)
در بهار سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار مرد در کل کشور 326733.8 ریال بوده است. استان مازندران با 570561.6 ریال و استان گلستان با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 3.8 درصد کاهش داشته است.

کارگر وجین کار و تنک کار (زن)
در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین کار و تنک کار زن در کل کشور 319186.4 ریال بوده است. استان گیلان با 646156.6 ریال و استان خراسان جنوبی با 166517.9 ریال به ترتیب بالاترین و پایین ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل بهار سال 92 معادل 36.1 درصد افزایش داشته است.

۱) نظرات ارسالی شما، پس از تایید توسط خبرگزاری ​میزان​ ​در سایت ​منتشر خواهد شد​.​
۲) خبرگزاری میزان٬ نظراتی را که حاوی توهین، هتاکی و افترا باشد را منتشر نخواهد کرد .
۳) لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید .
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود ، پس از تعیین تکلیف نظر موضوع به اطلاع شما خواهد رسید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
آخرین اخبار گروه اقتصاد
اقتصادی-خبر-وکیل آنلاین
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصادی-داخلی-ورزشی
اقتصاد-زندانیان